Afscheid ds. Heeringa

 

Vertrouwelijk i.v.m. afscheid ds. Heeringa

Zoals u hebt vernomen gaat ds. Gerhard Heeringa per 1 januari 2018 met emeritaat. Zijn afscheidsdienst is zondag 7 januari om half drie in de Ark. U komt toch ook om hem de hand te schudden? Vanuit onze gemeente willen we hem een passende gift geven bij zijn afscheid. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op bankrekening nummer   NL75 FVLB 0699 5426 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Dronten onder duidelijke vermelding “cadeau ds Heeringa”. Wilt u dit verder niet bespreken met Gerhard?

Rob Berbee en Michelle Vliegenthart (scribae Kerkenraad)