Afscheid van de Cantorij

Zondag 12 november is er in de kerkdienst in de Ark afscheid genomen van de Cantorij. Wilt u deze dienst nog eens naluisteren, kijk dan bij kerkdienst gemist.

Een symbolische bloemschikking op de tafel als dank voor de jarenlange ondersteuning van aan kerkdiensten. De inspiratie van deze schikking komt uit lied 657 van het Nieuwe Liedboek 'Zolang wij ademhalen'.
G-sleutel: sleutel tot muziek

Klimop: de jarenlange verbondenheid van de Cantorij in de kerkdiensten

Rode appeltjes: kleur en samenklNK

Halmen: adem van de Geest