Bericht van de Diaconie

Beste broeders en zusters.

Uit cijfers van de gemeente Dronten blijkt dat er in onze gemeente circa 800 kinderen onder de armoedegrens leven. 360 van hen zijn bekend bij de instanties. Ruim 400 dus niet en daar willen wij met uw hulp proberen achter te komen. Samen vormt u honderden oren, ogen en harten van onze Protestantse Gemeente (en dat zijn er veel meer dan die van 16 diakenen).

Daarom vragen we u of u misschien gezinnen in uw buurt kent die in armoede leven. En natuurlijk gaat het niet alleen om kinderen. Alle informatie hierover is welkom bij de diaconie. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Alleen het dagelijks bestuur van de diaconie weet wie de aandrager van het adres is.

Vanaf vandaag staat er bovendien in beide kerkgebouwen een brievenbus in de vorm van een mooi gekleurde doos waarin u, eventueel anoniem, briefjes kunt doen. Het belangrijkste is dat we het adres van het betreffende gezin weten.

Op dit adres gaat een diaken de ondersteuning van de diaconie aanbieden. Een vrijblijvende vraag aan de betreffende persoon. Het komt regelmatig voor dat we in concrete situaties nét de gewenste ondersteuning kunnen bieden. Wij hopen dat dit op deze manier ook mogelijk wordt voor deze kinderen.

Namens de diaconie,

Aad Kruithof, voorzitter