Bezoeker/ster van het team Ouderenbezoekwerk

Wat doet het team, waar staat het team voor:

 • Aandacht schenken d.m.v. bezoek aan 75+ leden;
 • Organiseren van bijeenkomsten voor 75+ leden;
 • Organiseren van activiteiten voor 75+ leden.

 

Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

 • Omzien naar elkaar door regelmatig bezoek (indien gewenst);
 • Extra aandacht schenken bij vreugde en verdriet;
 • Verjaardags-/jubileabezoek met daarbij het aanbieden van een attentie;
 • Gastvrouw/heer zijn bij Kerst- en Paasmiddagen en overige activiteiten als je dit leuk vindt en u zich hiervoor opgeeft, opgave per keer;
 • Uitnodigingen rondbrengen voor Kerst- en Paasmiddagen bij de eigen adressen.

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die:

 • Affiniteit heeft met de doelgroep (75+);
 • Belangstellend;
 • Goed kan luisteren.

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):
Naar eigen tijd en inzicht in te delen! Er zijn adressen die slechts één keer per jaar bezoek wensen, maar uiteraard zijn er ook situaties bij ziekte en zorg waardoor frequenter bezoek erg op prijs wordt gesteld!

Het aantal te bezoeken adressen wordt in overleg met u bepaald en varieert van 2-15!

10 bijeenkomsten per jaar, meestal op woensdagmorgen van ongeveer 1½uur, niet verplicht, wel gezellig!

 

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Teamleidster Oost: 
    Geesje de Regt, tel. 314 861

Teamleider West:
   Evert Jan Morren, tel. 313 841

Secr. coördinatieteam:
   Gerry Breel, tel. 318 109

Contactpersoon 75+leden:
   Mieke Louwen, tel. 317 640