College van Kerkrentmeesters (CvK)

Het College van Kerkrentmeesters (of CvK) behartigt de zakelijke kanten van de Protestantse Gemeente te Dronten.

Het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente te Dronten is: NL72 RABO 0373 7183 22

Het RSIN / Fiscaal nummer van de Protestantse gemeente te Dronten is: 815870620

Met betrekking tot de volgende onderwerpen hebben we hieronder verwijzingen naar meer informatie: