De Beroepingscommissie is geïnstalleerd.

De kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat de volgende personen zijn gekozen in de beroepingscommissie:

  • Tim Breel,
  • Lian Wiertsema,
  • Mariska Hanekamp,
  • Kirsten van Valkenburg/Esther van Goolen
  • Siemone Middel,
  • Frank de Graaf,
  • Dirk Minne Vis, secretaris
  • Gauke Zijlstra, voorzitter
  • Wim Kooi.

Willem Oomkes is adviseur van de commissie, hij zal de commissie tot steun zijn bij formele aangelegenheden.

Kirsten van Valkenburg en Esther van Goolen zijn vanuit de kerkenraad gekozen in de beroepingscommissie, zij treden als duo op in de commissie, zodat zij elkaar bij drukte kunnen afwisselen.

Wij wensen de beroepingscommissie Gods zegen toe.