Financiën - Periodieke schenkingen

Velen die jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de kerk geven, kunnen het bedrag onder bepaalde voorwaarden op hun belastbaar inkomen in mindering brengen onder de post giften.

Eén van de voorwaarden is dat 1 procent van uw inkomen niet aftrekbaar is en als giften boven dit bedrag komen, komt het meerdere voor aftrek in aanmerking.
Een andere voorwaarde is dat maximaal 10 procent van uw inkomen voor aftrek in aanmerking komt.

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan de kerk (of zoals door de belastingdienst genoemd: een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Deze drempel geldt niet voor een periodieke gift. Vóór 1 januari 2014 moest de gift zijn vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen u en de kerk worden geregeld. Dit scheelt de kosten voor een notaris.

Voordeel voor de Protestantse Gemeente Dronten
Uiteraard levert het de Protestantse Gemeente Dronten voordeel op wanneer u het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de Protestantse Gemeente. Nu de kosten voor een notaris worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150,- per jaar de moeite lonen.

Meer weten?
Op de website van PKN Nederland staan de actuele modelovereenkomsten die gedownload kunnen worden. Kies voor de modelovereen-komsten “kerkelijke gemeente” en “diaconie”. Betreffende overeenkomsten kunnen ook door het Kerkelijk Bureau worden verstrekt (e-mail kb@pgdronten.nl onder vermelding van periodieke gift). Ook kan op het kerkelijk bureau informatie worden opgehaald over de periodieke giften en zijn daar eveneens de formulieren verkrijgbaar.

Wist u dat …

  • door een periodieke gift in een akte vast te leggen, u meer ruimte krijgt in uw aftrek voor giften.
  • er voor periodieke giften geen drempel bedrag is.
  • u voor vragen over de periodieke gift terecht kunt bij het kerkelijk bureau, het College van Kerkrentmeesters, de landelijke website van de Protestantse Kerk in Nederland maar ook bij de belastingdienst.

Lars Kramer
cvk@pgdronten.nl