Financiën - Vrijwillige bijdragen

In het kader van de actie kerkbalans worden de gemeenteleden in de maand januari bezocht met het verzoek hun financiële bijdrage aan de kerk vast te stellen. Bij de brief, die men thuis ontvangt, vindt men een formulier dat na enkele dagen door een lid van de commissie geldwerving wordt opgehaald. De bijdragen kunnen worden voldaan per acceptgiro, door (automatische) overschrijving op de bankrekening  door het geven van een machtiging. Uit kostenoverwegingen heeft dit laatste de voorkeur. 

Vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op bankrekeningnummer: 
NL72 RABO 0373 7183 22 ten name van Protestantse Gemeente Dronten.

Lars Kramer
cvk@pgdronten.nl