Gemeenteavond Protestantse Gemeente Dronten

Woensdagavond 29 november 2017 wordt in Kerkcentrum De Ark de najaars-gemeenteavond gehouden van de Protestantse Gemeente Dronten, vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie, aanvang  19.30 uur.

Tijdens de avond zullen de begrotingen voor 2018 worden gepresenteerd door het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie, de Hongarije-Roemenië Commissie en  ZWO. De begrotingen zullen nadat deze in de grote kerkenraad van 20 november zijn besproken via de website van de PG Dronten te raadplegen zijn, op het kerkelijk bureau zijn deze overzichten hardcopy beschikbaar. Het tweede deel van de avond zal er aandacht zijn voor een aantal actuele ontwikkelingen waar onze gemeente mee te maken heeft. Informatie zal o.a. worden gegeven over de toekomstige ontwikkeling van het pastoraat en het proces van naar 1 kerkgebouw gaan.  Het toekomstbestendig inrichten en organiseren van onze kerkelijke leefgemeenschap is de kernvraag  waar wij ons als kerkelijke gemeente  momenteel mee bezig houden. We stellen het op prijs als er meegedacht wordt over belangrijke vraagstukken waar we mee te maken hebben. We hopen op een goede opkomst van zowel jong als oud en alles wat er tussen zit. Denk mee over de toekomst van onze kerk! 

Bij deze van harte uitgenodigd.

Namens de kerkenraad,

Dick Smit, voorzitter
Rob Berbee, scriba