Jeugddienstcommissie

Taak: Organiseren van motiverende jeugddiensten

Wat doet het team, waar staat het team voor:

  • Wij maken samen een dienst die de jeugd wil/moet meemaken. We bouwen samen met ons team en de voorganger aan een creatieve dienst, waarin wij op een moderne en vooral prikkelende manier Gods verhaal vertellen.

 

Inhoud van de taak (wat wordt er verwacht)

  • Dat je je mening geeft over een idee om in de dienst te verwerken.Ook is het leuk als je zelf natuurlijk ideeën inbrengt en die samen met ons wilt uitvoeren in de dienst.

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die:

  • Geen grenzen kent, durft te zeggen wat hij of zij vindt en ideeën heeft en die wil uitvoeren samen met ons.

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):

  • Samen komen om zaken aangaande de jeugddiensten te bespreken
  • Voor de dienst kom je ongeveer 3 keer bijeen .
  • We vullen 6 diensten per jaar in. Hoewel je aanwezigheid van belang is kun je natuurlijk ook rustig een keer afzeggen
  • Voor de rest denk je na over een idee, bijvoorbeeld tekst/thema/liedkeuze. Het gaat er vooral om dat je je goed voelt bij de taak die je uitvoert.

 

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Mirjam Komdeur