Jongerenwerker Evert Jan Broekhuizen

Mijn naam is Evert Jan Broekhuizen. Geboren op 17 april 1990 in Hengelo (Overijssel), maar het merendeel van mijn jeugd en daarna heb ik in Dronten doorgebracht. Hier woon ik nu samen met mijn vrouw en drie kinderen. Mijn studietijd ben ik begonnen op het MBO, waar ik onderwijsassistent heb afgerond. Na lang tobben toch niet gekozen voor de PABO, maar voor het godsdienstonderwijs en het pastorale werk. Na een propedeusejaar ben ik overgestapt naar de universiteit van Kampen en de deeltijd predikantenopleiding van de NGK in Apeldoorn. 
Aan het begin van mijn studie zou ik er veel voor over hebben gehad om ergens anders te gaan wonen en werken. Toch ben ik na twee jaar werken in een pionierskerk in Amsterdam erachter gekomen dat de rust van ons dorp mij goed past.
Binnen de Protestantse Gemeente Dronten heb ik de functie van jongerenwerker. Samen met de jeugd en de kerngroep mag ik het werk voor de jongeren binnen de gemeente vormgeven.
Naast mijn werk volg ik een theologische master in Leuven. Op de lange termijn hoop ik ooit als predikant beroepbaar gesteld te kunnen worden.
Heb je vragen, ideeën of gewoon zin in koffie? Neem dan gerust contact op
via 0636 424 064 of via MAILen dan maken we een afspraak!