Kerkdiensten

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. We vieren er Gods aanbod om ons te ontmoeten, Zijn woord voor ons leven te ontvangen. We antwoorden in lied en gebed en gaven. Ook de ontmoeting met elkaar is een wezenlijk onderdeel.

In de ochtenddiensten is altijd oppas aanwezig voor de kleinsten en de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan tijdens een deel van de dienst naar de kindernevendienst. Er wordt gestreefd naar een verscheidenheid in vorm, sfeer en inhoud van de kerkdiensten.

In de zomertijd zijn de diensten om 09:30 uur en in de wintertijd om 10:00 uur. Elke zondagochtend is er een dienst of in Open Hof of in De Ark. De even maanden in De Ark en de oneven maanden in Open Hof. Dit geldt tevens voor de avonddiensten die om 19:00 uur beginnen. De vierde zondag van de maand zijn in beide kerken diensten. 
De meest actuele informatie over de diensten is te vinden in Het Nieuwe Kerkblad en in de agenda hier op de site.

Beamers
In de ochtenddiensten wordt de liturgie met de liederen op een beeldscherm geprojecteerd. Voor wie de projectie niet goed kunnen zien, zijn er groot gedrukte liturgieën beschikbaar. In diensten zonder beamer wordt gezongen uit het Liedboek.

Kerkdiensten beluisteren via internet
De kerkdiensten zijn ook rechtstreeks op de website te beluisteren (zie bovenaan de homepagina). De opnamen van diensten tot zo’n drie maanden terug zijn te beluisteren of te downloaden (onder geluidsopnamen en liturgieën). Ook worden wekelijks de liturgieën van de verschillende diensten vooraf in de agenda gepubliceerd. In de regel worden ook rouw- en trouwdiensten beschikbaar gesteld via de website.