Kerkdiensten

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. We vieren er Gods aanbod om ons te ontmoeten, Zijn woord voor ons leven te ontvangen. We antwoorden in lied en gebed en gaven. Ook de ontmoeting met elkaar is een wezenlijk onderdeel.

In de ochtenddiensten is altijd oppas aanwezig voor de kleinsten en de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan tijdens een deel van de dienst naar de kindernevendienst. Er wordt gestreefd naar een verscheidenheid in vorm, sfeer en inhoud van de kerkdiensten.

Tot aan de vakantietijd en op enkele speciale zondagen is er elke zondagochtend een dienst in Open Hof en in De Ark. voor de actuele aanvangstijden kunt u het beste in de agenda kijken.
In de vakantietijd starten de ochtenddiensten om 9.30 uur in één van beide kerken; in de andere kerk is dan geen ochtenddienst.
Avonddiensten zijn afwisselend in beide gebouwen om 19.00 uur.
De meest actuele informatie over de diensten is te vinden in Het Nieuwe Kerkblad en in de agenda hier op de site.

Beamers
In de ochtenddiensten wordt de liturgie met de liederen op een beeldscherm geprojecteerd. 's Avonds gebeurt dat alleen bij lofprijsdiensten. Voor wie de projectie niet goed kunnen zien, zijn er groot gedrukte liturgieën beschikbaar. In diensten zonder beamer wordt gezongen uit het Liedboek.

Kerkdiensten beluisteren via internet
De kerkdiensten zijn ook rechtstreeks op de website te beluisteren (zie bovenaan de homepagina). De opnamen van diensten tot zo’n drie maanden terug zijn te beluisteren of te downloaden (onder geluidsopnamen en liturgieën). Ook worden wekelijks de liturgieën van de verschillende diensten vooraf in de agenda gepubliceerd. In de regel worden ook rouw- en trouwdiensten beschikbaar gesteld via de website.


DeKerkDraaitDoor
Sinds juni 2009 organiseren wij maandelijks een aflevering van DeKerkDraaitDoor.

Elke aflevering zijn technici, opbouwploeg, gastvrouwen en vele incidentele vrijwilligers in touw voor dit programma, naast het vaste DKDD-Redactieteam: Aly Langeweg; Carine Coehoorn; Corina Ros; Hilde van der Burg; Iris Ferweda; Jaco Houweling; Jan Hartog; Nelly en Harko Boswijk.
Wij doen dit nog steeds met veel plezier.
Maar elk jaar blikken wij als redactie ook terug en vooruit, om te beoordelen of ons programma nog goed past bij ons doel: inspiratie delen met mensen die zich spiritueel willen verdiepen, maar minder bereikt worden door onze zondagse kerkdienst.

In het zevende seizoen van DKDD hebben we gekozen voor een aangepast concept. We willen graag onze ervaring en enthousiasme inzetten op specifieke momenten, waarin ons format een inspirerende bijdrage kan leveren aan het welslagen van een activiteit. We hebben daarmee al ervaring opgedaan op het Art festival (gedichtennacht); het Xnoizz/Flevofestival; de welkomstbijeenkomst van ds Gerhard Heeringa; de bruiloft van Hilfred Huiting; DeBajesDraaitDoor in de gevangenis van Lelystad; de Open Kerkzondagen; de Campingdienst en de Top2000 dienst.

Vanaf het seizoen 2015-2016 willen we al onze energie op zulke activiteiten inzetten, omdat we denken dat daar op dit moment de grootste meerwaarde van DKDD kan worden gehaald.
We hebben daarom het vaste ritme van de 4e zondag van de maand verlaten.

In dit seizoen zijn we nog bij de volgende activiteiten aanwezig:

9 april 2016: De Bajes Draait Door in de PI van Lelystad.
22 mei 2016: misschien bij het kampeer weekend
26 juni 2016: DKDD bij Renny en Johannes Post in hun Loods, met Crossfire.
Tijdens de Meerpaaldagen: misschien in de pop-up kerk in het winkelcentrum.

We staan daarnaast open voor andere aanvragen van binnen of buiten onze kerk.
Uitgangspunt voor ons blijft het delen van inspiratie door te luisteren naar de verhalen van onze tafelgasten in een eigentijds format.

De DKDD redactie