Koffieschenken op zondagmorgen in De Ark

Wat doet het team, waar staat het team voor:

  • Het verzorgen van koffie-, thee- en limonadeschenken na de kerkdienst op zondagmorgen en het naderhand afwassen en opruimen van het serviesgoed


Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

  • Vóór de kerkdienst de kopjes en glazen klaarzetten op het buffet en de eventueel te serveren koek snijden en/of koekjes op schalen leggen
  • Na de kerkdienst als eerste de kerkzaal verlaten en de koffie, thee en limonade inschenken bij de bar. De koffie wordt eventueel gezet door de koster, of anders uit de koffiemachine tappen
  • Na het koffiedrinken de kopjes en glazen verzamelen, afwassen met de machine en terugzetten in de kast of op het buffet.

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die:

  • Het leuk vindt om als gastvrouw of gastheer op te treden
  • Ingesteld is om praktische zaken doelmatig uit te voeren
  • Hygiënisch kan werken

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):

  • Ongeveer eenmaal per kwartaal op een zondagmorgen een kwartier vóór en ongeveer één uur ná de kerkdienst
  • Er wordt gewerkt met een rooster van 3 maanden die tijdig wordt toegezonden
  • Eénmaal per jaar is er een bijeenkomst met alle vrijwillig(st)ers om praktische zaken door te spreken en suggesties naar voren te brengen

 

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Iekje Hellingwerf     
De Fazant 53      
tel. 313973     
 

Paul ter Steege
De Dukdalf 19
tel. 313595