Lid van de Kerkenraad: Iets voor u / jou?

Lid van de Kerkenraad.

Het kerkelijk seizoen loopt ten einde en de balans wordt opgemaakt. Een aantal leden van de kerkraad (officieel de Kerkenraad) hebben hun termijn erop zitten. Vaak met verlenging.

Het stokje kan worden overgedragen, maar aan wie?

Gelukkig zijn er weer nieuwe kerkraadsleden in aantocht, maar toch blijven er teveel open plekken over.

Wat maakt dat het moeilijk is om de vacatures te vervullen? Is het de zwaarte, de tijdsinvestering, imago of de gedachte: "dit is niets voor mij" ?

Natuurlijk, zoals iedere taak is het werk van een ambtsdrager, diaken of ouderling, niet vrijblijvend en zit er tijd in. Maar kost het tijd? De kosten en baten gaan als het goed is in een soort balans. Zelf heb ik ervaren dat je ingezet wordt in een taak die bij je past. Je hebt daar zelf de keuze in. Samen met je team geef je vorm aan de kerk. Of het nu pastoraat, nieuw ingekomen, ouderenpastoraat, diaconie is, je bouwt mee aan de gemeente en gebruikt je eigen talent.

Hoe is de tijdsinvestering globaal?  Niet alle taken zijn gelijk, maar globaal vergadert de kerkraad 5 à 6 keer per seizoen. De coördinatoren van de teams zijn ook lid van de kleine kerkraad en die vergaderen ongeveer maandelijks. Slechts een paar leden zijn (vrijwillig) lid van de Grote, Kleine kerkraad en het moderamen. In dat geval is er iedere 2 weken een vergadering. Daarnaast komt je team met enige regelmaat bij elkaar en heb je een taak binnen je eigen team. Die kan je in overleg invullen. Door de samenvoeging van de kerkdiensten heb je ongeveer eenmaal per 5 weken dienst in de kerk. Ach en dat kost geen extra tijd (toch?)

Zelf heb ik ervaren dat het lid zijn van de kerkraad veel oplevert. Je ontmoet veel mensen, je hoort vaak al snel van ontwikkelingen, je denkt en praat mee en je hebt een rol bij de besluitvorming.

Naast de kerkdiensten zijn de kerkraadsvergaderingen ook momenten van bezinning, ontmoeting en het samen werken aan het grote geheel. Zelf heb ik mogen ervaren dat het jarenlang samenwerken binnen het team pastoraat mij ook verrijkt heeft. Is het allemaal zo serieus dan? Natuurlijk, het gaat ergens over en soms sta je voor moeilijke besluiten en afwegingen. Maar er wordt ook gelachen en ik heb er waardevolle contacten aan over gehouden. Het werken binnen de kerkraad geeft een prachtig netwerk, dat ook na afloop van de periode zal blijven bestaan.

Ik ervaar de PG Dronten als een goede kerkgemeenschap. Er gebeurt veel en veel mensen zijn eraan verbonden (en actief). Dat moet zo blijven. De kerk vult veel aan en betekent veel. Dat kan alleen als er gemeenteleden zijn die ook een aantal jaren willen investeren in het lidmaatschap van o.a. de kerkraad.

Ik vraag hierbij aan iedereen die dit leest om er nog eens goed over na te denken. Nogmaals, het is een ambt en het is een verantwoordelijkheid, maar het geeft ook veel terug. Zowel verrijkend, maar ook met plezier en gezelligheid.

Na een paar perioden is het goed om even afstand te nemen en ook weer eens wat anders op te pakken. Maar ik weet voor mijzelf zeker dat, als er in de toekomst weer een vraag komt, ik hier goed over na zal denken.

Graag willen wij, als leden van de kerkraad, u, jou verwelkomen. Als je wilt reageren op dit stukje of vragen hebt, wees hierbij uitgenodigd.

Met een hartelijke groet,  Remco van Kleij. Ouderling team pastoraat. 

Reageren? Stuur een berichtje naar scriba@pgdronten.nl