Lied van de Maand

Mei 2019

Het lied van de maand mei is lied 677.

 

Geest, uit de hemel neergedaald,
storm van gedrevenheid,
breek niet de mens die ademhaalt,
Gij die ook stilte zijt.

 

Tekst: Inge Lievaart

Melodie: Bernard Smilde
 

De tekst van dit korte lied stelt heel wat aan de orde, daarbij valt op dat er telkens tegenstellingen gemaakt worden: Gods majesteit en de menselijke kleinheid, Zijn heiligheid en onze onheiligheid, gedrevenheid en stilte, horen en niet verstaan, spreken en stom zijn, spanning en ontspanning.
De melodie bij dit pinksterlied tracht deze tegenstellingen uit te drukken: er is spanningsverschil tussen hoog en laag; er is metrische en ritmische variatie door gebruik van lange en korte notenwaarden, en afwisseling van driedelige en tweedelige groeperingen. Toch is het geheel geen brokkelige structuur geworden: de melodie blijft ‘lopen’ (veel secunde schreden). Regel 3 is enigermate spiegelbeeld van regel 1; de regels 2 en 4 hebben drie noten aan het begin gelijk. De eerste regel is kennelijk bedoeld als een illustratie van het neerdalen van de heilige Geest. Deze inzet moet bij het zingen voldoende worden voorbereid. Men neme het tempo niet te snel.

Hier kunt u het lied beluisteren


Media

 


Uitvoerenden: Goylants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg; Richard Vos, orgel (bron: KRO-NCRV)