Mensen in de knel

De diaconie vraagt uw aandacht voor het volgende. Velen van u weten wellicht niet dat de diaconie beschikt over een lijstje met namen en adressen van mensen die – al dan niet tijdelijk – grote financiële problemen hebben en de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dit gaat niet zelden gepaard met sociaal isolement en eenzaamheid.

Voor deze mensen wil de diaconie er graag zijn. Om een keer de boodschappen te betalen of bij te springen als er achterstand dreigt te ontstaan bij het betalen van de zorgverzekering. Ook komt het voor dat mensen regelmatig op bezoek willen bij familieleden die langdurig in het  ziekenhuis moeten verblijven, maar er is geen geld voor benzine. De diaconie springt in die gevallen bij door een tank benzine te betalen. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen hoe de diaconie kan bijspringen. We zijn erg dankbaar dat u als gemeentelid ruimhartig bijdraagt aan de diaconie bij de jaarlijkse voorjaarsactie, de collectes voor plaatselijk werk en soms zomaar een extra gift.

We willen u daarnaast ook vragen om ogen en oren open te houden. Misschien kent u wel iemand die het niet meer alleen redt. (Betrokkene hoeft niet per sé lid te zijn van de PG Dronten) Laat dit dan even weten. Dat kan op verschillende manieren. U kunt een email sturen naar diaconie@pgdronten.nl U kunt mij of een van de andere diakenen persoonlijk een keer aanspreken in de kerk. U kunt mij ook bellen op tel. 0321-336634. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met door u aangeleverde informatie.

Namens de diaconie, Aad Kruithof