Ondersteuning nodig?

In de Protestantse Gemeente Dronten werken predikanten en kerkelijk werkers samen in het pastoresteam. Werkzaamheden worden vooral verdeeld naar de verschillende mogelijkheden en gaven die er zijn. 

Team Pastoraat
Indien u behoefte heeft aan pastoraal contact of een gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met één van de predikanten of pastoraal werkers of met de coördinator van het Team Pastoraat.
Remco van Klei
0321-319476
intensiefpastoraat@pgdronten.nl

Ouderen bezoekwerk
Een team van ouderlingen en bezoekers is beschikbaar voor pastoraal bezoek rond ziekte, levensproblemen, overlijden.
Voor gemeenteleden boven de 75 jaar zijn Ouderen Bezoek Teams actief. Op pagina 22 van de Kerkwijzer vindt u meer informatie over het Bezoekwerk.

Ouderenbezoekteam Oost:
Geesje de Regt
tel. 314 861
geesjederegt@hotmail.com 

Ouderenbezoekteam West:

Evert Jan Morren
tel. 313 841
ej.morren@solcon.nl

Secretaris CT ouderenbezoekteams:

Gerry Breel

tel. 318 109

gbreel@solcon.nl

Contactpersoon 75+leden:
Mieke Louwen
tel. 317 640
miekelouwen@chello.nl

Heeft u financiële nood of heeft u ondersteuning nodig?
De Diaconie heeft oren en ogen open voor de noden van de (kans)armen in de samenleving, dichtbij en ver weg. Indien u behoefte heeft aan een gesprek hierover kunt u contact opnemen met 
Nel Boeve
Tel. 314809
diaconie@pgdronten.nl