Over ons

Overal vandaan
Mensen overal vandaan hebben zich in de afgelopen vijftig jaar in Dronten gevestigd om samen een dorpsgemeenschap te vormen. Dat zie je dan ook terug in de Protestantse Gemeente: mensen overal vandaan, een gemeenschap uit veel verschillende achtergronden, dialecten, gewoonten. Dat brengt ook met zich mee dat er veel verschillende  geloofsbelevingen binnen gebracht zijn.

Pluriformiteit
Pluriformiteit is dan ook een prachtige eigenschap van onze gemeente. Het betekent bijvoorbeeld streven naar ruimte, veelkleurigheid en veelvormigheid. Als mensen graag nieuwe vormen willen uitproberen zal daar niet gauw bij voorbaat een stokje voor gestoken worden. Laat alle creativiteit maar stromen!

Gemeente van de Heer
Die creativiteit komt uit een bron, liever: De Bron. In dit alles willen wij één van de gemeente-vormen van Jezus Christus zijn binnen de Dronter gemeenschap. Naast en samen met anderen. De kerk als oefenruimte om toegerust te worden om in het dagelijks leven merkbaar volgeling van Jezus te zijn. Altijd zoekend naar hoe wij met vallen en opstaan het Grote Nieuws over Hem kunnen vertegenwoordigen. Wij hopen van harte dat u op uw eigen manier uw plekje in deze missie wilt innemen!