Pastoraal ondersteuner Jaap Werkman

"Vrede verbindt hemel en aarde"

Jaap Werkman, vrij en vrolijk mens, vrij een ander te verwelkomen, te aanvaarden, lief te hebben. Van hartewil ik samen met de anderen op pad zijn binnen het pastoraat in onze gemeente.

Ik ben liefhebber van het woord en de woorden van Jezus. Van dag tot dag doe ik zo levenskunst op en met die woorden als metgezel wil ik welsprekend leven en delen!

Uw Woord omvat mijn leven en tilt mij naar het Licht.

Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht?

Uw Woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven

De woorden in mijn mond.