Pastorale zorg

In de Protestantse Gemeente Dronten werken predikanten en kerkelijk werkers samen in het pastoresteam. Werkzaamheden worden vooral verdeeld naar de verschillende mogelijkheden en gaven die er zijn. Hieronder stellen de pastores zichzelf voor

PASTORALE ZORG
Indien u behoefte hebt aan pastoraal contact of gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met een van de predikanten of pastoraal werkers of met de coördinator van het Team Pastoraat: Remco van Kleij, T 319476;  E rdwvankleij@gmail.com.

 

Een team van ouderlingen en bezoekers is beschikbaar voor pastoraal bezoek rond ziekte, levensproblemen, overlijden.

Voor gemeenteleden boven de 75 jaar zijn dat de Ouderen Bezoek Teams, coördinator Mieke Louwen, T 317640;  E miekelouwen@chello.nl

Voor de predikanten en pastoraal werkers geldt een globale wijkindeling, die betekent dat de betreffende pastor eerst aangewezene is om een pastoraal beroep op te doen bij bijvoorbeeld ziekte, overlijden, huwelijk. In overleg kan ook worden afgeweken van de wijkgrenzen.

 • ds. Gerhard Heeringa (T 383392;  E ds.heeringa@pgdronten.nl):
  Bungalowpark, wijk Morinel- Oeverloper, Ketelhaven, Gilden, buitenwegen Noord- West
 • ds. Wim Terlouw (T 382665; E ds.terlouw@pgdronten.nl ):
  Manege, Landmaten, Munten, de wijk rond het centrum inclusief appartementen Gangboord, Watersportkade, Dukdalf
 • Pastoraal werker Elly Maarsingh (T 036 – 5228460; E e.maarsingh@pgdronten.nl ):
  Dronten Zuid-Oost (Golfresidentie t/m De Boeg, buitenwegen),  oud Dronten boven De Oost (tot de Zate), Tussendek en Kop van het Ruim, oost- en noordzijde Regenboog (Spectrum – Noorderlicht)
 • Pastoraal werker Gert den Boef (T 316342; E g.denboef@pgdronten.nl)  heeft als taak het pastoraat vooral voor ouderen in en rond zorgcentrum Regenboog, Woonark, oud Dronten tussen Boeg, Zuid, Oost en Lijzijde
 • het overige pastoraat in voorheen wijk Oost (oud Dronten, Ketting / Fazant, buitenwegen Noord-Oost) wordt vooralsnog onder de pastores verdeeld; bij vragen kunt u altijd bij één van hen informeren.