Penningmeester voor het ZWO

Wat doet het team, waar staat het team voor:

 • We geloven dat het onze taak is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.
 • Wij geloven dat God mensen in beweging zet en dat de bijbel mensen inspireert om te kiezen voor liefde, vrede en gerechtigheid.

 

Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

 • het beheer van de bankrekeningen.
 • betalingen doen, digitaal, uit deze bankrekeningen.
 • meedoen aan de jaarlijkse aktie om geld in te zamelen voor de ZWO.
 • contacten onderhouden met de Diakonie.
 • jaarlijks opstellen van de begroting
 • jaarlijks opstellen van de rekening van baten en lasten.
 • deze beiden presenteren in de kerkenraad en in de gemeenteavond.
 • 4 of 5 keer per jaar de vergadering van de ZWO bijwonen.

 

Talent (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die de volgende talenten heeft: 

 • accuratesse
 • administratief
 • financieel inzicht

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):
0,5 dag per maandag en 4 keer per jaar de vergaderingen van ZWO bijwonen.

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Jan Vermeer
317861