Schoonmaak De Ark

Wat doet het team, waar staat het team voor:

 • Zorgen dat het kerkgebouw van binnen schoon en netjes is door te stofzuigen, te vegen en/of te dweilen.

 

Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

 • Samen met iemand anders bij toerbeurt een gedeelte van de kerkzaal en/of de zaaltjes en toiletten schoonmaken
 • In de kerkzaal de vloeren stofzuigen en de banken afnemen
 • In de zaaltjes de vloeren stofzuigen, vegen of dweilen (afhankelijk van de hoeveelheid vuil en het soort vloer), indien nodig de tafels en eventueel de stoelen nat afnemen
 • De ramen nazien op vingervlekken en eventueel schoonmaken
 • De toiletten schoonmaken.

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die: 

 • Samen met anderen het kerkcentrum schoon en netjes wil houden en zich er niet aan stoort dat de ruimten door het gebruik toch iedere keer weer rommelig worden
 • Het prettig vindt om deze werkzaamheden samen met iemand anders te doen

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding)

 • Eénmaal in de (ongeveer) 4 weken van ± 9.00 – ± 11.00 uur op de maandag, woensdag of vrijdag
 • Er wordt gewerkt met een rooster van 3 maanden die tijdig wordt toegezonden
 • Eénmaal per jaar is er een bijeenkomst met de vrijwillig(st)ers om zaken door te spreken en suggesties te doen

 

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Iekje Hellingwerf     
De Fazant 53      
tel. 313973      

Paul ter Steege
De Dukdalf 19
tel. 313595