Secretaris Hongarije-Roemenië Commissie (HR-cie)

Wat doet het team, waar staat het team voor:

 • De HR-cie zet zich als diaconale commissie inmiddels bijna 30 jaar in voor het geven van hulp aan het kleine Roemeense dorp Galateni met de Hongaarse naam Szentgerice.
 • In de loop der jaren is met vele bijdragen uit de inmiddels bekende Kerstacties, in 1999 een medisch centrum geopend dat tot nu toe goed functioneert met huisarts, tandarts en apotheek. Verder zijn de schoolvoorzieningen verbeterd en zijn er in kerk en pastorie diverse punten opgeknapt.
 • Sinds 2006 werkt de HR-cie aan het stimuleren van ondernemerschap. Aan kleine ondernemers met een sluitend bedrijfsplan kan een microkrediet worden verstrekt. Het krediet is maximaal 5000 euro tegen een lage rente van 2 % Dit bedrag moet na een vol kalenderjaar in 5 jaarlijkse termijnen worden terugbetaald en wordt dan weer ingezet voor andere projecten. Ook is een voorwaarde dat de werkgelegenheid moet worden vergroot.
 • In 2012 en 2013 is er een uitwisseling met de jeugd uit Dronten en Szentgerice geweest. In oktober 2016 willen we weer met een jeugdgroep Szentgerice bezoeken.
 • Elk jaar, meestal in juli, wordt er vanuit Dronten een transport van kleding en enkele andere hulpgoederen georganiseerd.

 

Inhoud van de taak (wat wordt er verwacht)

 • Regelmatig, 1 x per jaar, reis naar Szentgerice voor gesprekken met ondernemers en predikant. Aflossingen ontvangen van  microkredieten en nieuwe aanvragen beroordelen.
 • Secretariaatstaken uitvoeren, notulen van circa 6-8 vergaderingen per jaar.
 • Externe contacten onderhouden en afspraken maken.
 • Kledingopslag in garage en regelmatig naar centrale opslag transporteren.

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die:

 • Zich kan verplaatsen in de behoeften van onze medemensen in Szentgerice en daarin wil meedenken.
 • Secretariaatswerkzaamheden kan uitvoeren.

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):
Gemiddeld circa 2 uur per week en tevens 1x per jaar, meestal begin april, een reis (voor eigen rekening) naar Szentgerice gedurende 1 week.

 

Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Gijs van Kruistum, voorzitter,
Koriander 15,
Tel. 31 21 63 / 06 20 30 53 21