Taakgroep Eredienst

Taakgroep Erediensten

Voor TGE is het maken en bijhouden van het vieringenrooster één van onze belangrijke taken. Dit wordt met name gedaan door Peter en Henriëtte Speek. Verder zijn zij ook aanspreekpunt wat betreft koren die aan een bepaalde dienst meedoen. Zij stellen ook het rooster voor de organisten op.

Het zoeken van predikanten voor diensten waar nog geen voorganger voor is gevonden, gebeurt door Gerrit Ullersma. Hij heeft de mooie titel: preekvoorziener. Als jullie namen weten van predikanten die mogelijk kunnen voorgaan, geef dat dan door aan hem. 

Verder is ds. Wim Terlouw vanuit ons pastoresteam adviseur van TGE.

Margo Spriensma maakt onder andere de verslagen van onze vergaderingen. Globaal vergaderen we zo’n vier keer per jaar.

Matthijs Breel coördineert de themadiensten. Dit zijn zondagse vieringen waarin gemeenteleden zelf een belangrijk aandeel hebben. Als je suggesties hebt voor een onderwerp neem dan contact op met Matthijs Breel.

Gerda van Gens is voorzitter en ouderling TGE. Matthijs Breel is ook ouderling en hij zit vanuit TGE in de KKR.  Als iemand iets meer wil weten over het werk van de TGE, kun je altijd bij ons terecht.

Onder TGE vallen een aantal teams die actief zijn bij de erediensten zoals het beamteam, techniekteam, lofprijs en praiseband, liturgisch bloemschikken en Taize groep. Zij voeren zelfstandig hun taken uit maar bij vragen of bijzonderheden kunnen zij bij TGE terecht. 

Mailadres taakgroep: tge@pgdronten.nl