Taizévieringen: van 10 naar 5 vieringen per jaar.

Vanuit de verbondenheid met Taizé in Frankrijk organiseert de Taizégroep elk jaar 10 Taizévieringen om momenten van ontmoeting te hebben met de ander en met DE ANDER. Inspirerende ontmoetingen met jong en oud, over kerkmuren heen kijkend, is een wezenlijk onderdeel van deze vieringen. Stilte, meditatief zingen, Bijbellezingen, gebeden, muziek, inspiratie en rust zijn andere kernwoorden van de Taizé-vieringen. Deze vieringen worden wisselend gehouden in De Ark, Open Hof en de Ludgerus.

De Taizégroep bestaat uit vrijwilligers uit verschillende kerken. De groep van vrijwilligers is afgelopen jaar echter erg klein geworden. Na rijp beraad en overleg met de Taakgroep Erediensten (TGE) is besloten om het aantal vieringen terug te brengen van 10 naar 5 vieringen per jaar. Vanaf april 2017 zal dus in elke even maand (m.u.v. de zomermaanden) op de tweede zondagavond een Taizé-viering zijn. De aankondigingen en data hiervoor staan op de liturgie van de Taizéviering, op de website en in Het Kerkblad.

Natuurlijk is het erg jammer dat de Taizégroep deze diensten niet meer maandelijks kan aanbieden. Vanuit TGE is waardering voor het vele werk dat deze vrijwilligers iedere maand in het voorbereiden en organiseren van de diensten steken. Met het organiseren van 5 diensten per jaar hoopt de werkgroep de Taizévieringen wel te kunnen blijven organiseren.