Team Nieuwe gemeenteleden

Wat doet het team, waar staat het team voor:

Het team richt zich op verschillende groepen nieuwe gemeenteleden met de volgende doelstellingen:

 • Nieuw ingekomen gemeenteleden: zorgen dat nieuw ingekomen gemeenteleden zich welkom weten, zich thuis kunnen voelen, na een jaar een eigen plek in onze gemeente hebben, waarbij ze een aantal (bijv. 3) gemeenteleden kennen.
 • Nieuw gemeentelid door geboorte:  zorgen dat de nieuwe gemeente leden die door geboorte bij ons gaan horen, middels hun ouders welkom geheten worden, door middel van een kraambezoek en een attentie.
 • Mensen die zoeken naar zingeving, of de betekenis van God in hun leven, maar geen ingeschreven gemeentelid zijn, beschouwen als nieuwe (dat wil zeggen andere) gemeenteleden en hen willen laten zien wat ons drijft als geloofsgemeenschap (o.a. in de Kerst- en Paasdiensten).
 • Deze taakopvatting dat dit breder is dan tijdens of na de kerkdienst.


Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

Je wilt als een gastheer of gastvrouw voor onze gemeente zijn voor de nieuwe gemeenteleden. Je kunt denken aan één of meerdere van de volgende werkzaamheden

 • Gastheer of gastvrouw zijn tijdens de koffiedrinkmomenten
 • Uitnodigen en verzorgen van een  informatiebijeenkomst
 • Verzamelen van gegevens in samen werking met het Pastoraal Diaconaal Centrum,
 • Organiseren van een verbinding makende activiteit,
 • Verzorgen van een ‘evenementenkalender’ die activiteiten inzichtelijk maakt voor nieuwe gemeenteleden
 • Maken van het welkomspakket (met attentie, bijv. boekje geloof, hoop en liefde van de PKN) en het bezoeken van nieuwe gemeenteleden.
 • Het doen van een kraambezoek

 

Profiel (gaven/kwaliteiten/ competenties)
Je bent iemand die:

 • graag en makkelijk contact legt met mensen die je niet kent ,
 • belangstellend is naar het verhaal van de ander, de mens, wat maakt dat degene die verhuisd is betrokkene kan worden in de gemeente,
 • nieuwe gemeenteleden graag in contact brengt met ons bestaansrecht in deze wereld (Christenen zijn),
 • individueel, pastoraal en/ of diaconaal in contact wil zijn,
 • meer praktisch of in groepen in contact wil zijn,
 • de gemeente  in beeld kan brengen bij de groep zoekers, ofwel andere gemeenteleden,
 • graag in contact komt  met jonge gezinnen (bijv, jeugdouderling)

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte wekelijkse tijdbesteding)
Dit hangt natuurlijk af van je rol die je oppakt. Ongeveer twee tot vier avonden in de maand. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Daarnaast ben je welkom op het wijkteam (nieuwe stijl) dat ongeveer 4-6 keer per jaar bij elkaar komt met als belangrijk onderdeel ontmoeting en inspiratie. 
We hopen dat je binnen het team de kerkelijke termijn van vier jaar wilt aangaan maar een andere termijn is ook mogelijk.

 
Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak)
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de trekker van het team Matthijs Breel (tel: 318109)