Team Pastoraat

Pastorale zorg rond ziekte, overlijden, levensproblemen

Pastorale zorg hoort tot de belangrijkste onderdelen van de kerkelijke gemeente. De kern ervan is dat we als gemeenteleden bij elkaar betrokken willen zijn, met elkaar meeleven. Dat gaat iedereen aan. Maar daarnaast is er ook de meer specifieke pastorale zorg door predikanten, pastorale werkers en vrijwilligers. Vooral op scharniermomenten in het leven; bijvoorbeeld bij ziekte, verlies, relatieproblemen, verlies van werk. Dan kan pastoraat een wat intensievere vorm hebben: wat vaker gesprekken door een tijdsperiode heen, luisterend, ondersteunend. Soms ook door, voor of met iemand te bidden.

 

Pastorale wijkverdeling

Predikanten en pastoraalwerkers zijn in zekere mate nog aan een wijk verbonden. Dat betekent dat betreffende pastor de eerst aangewezene is om een pastoraal beroep op te doen bij bijvoorbeeld ziekte, overlijden of huwelijk. Om allerlei redenen is in overleg ook afwijking mogelijk van de wijkgrenzen.

 • ds. Wim Terlouw (0321-382665; ds.terlouw@pgdronten.nl):
  Manege, Landmaten, Munten, de wijk rond het centrum inclusief appartementen Gangboord, Watersportkade, De Dukdalf
 • Pastoraal werker Elly Maarsingh (036–5228460; e.maarsingh@pgdronten.nl): 
  Dronten Zuid-Oost (Golfresidentie t/m De Boeg, buitenwegen), oud Dronten boven De Oost (tot De Zate), Tussendek en Kop van Het Ruim, oost- en noordzijde De Regenboog (Het Spectrum – Het Noorderlicht)
 • Pastoraal werker Gert den Boef (0321-316342; g.denboef@pgdronten.nl
  heeft als taak het pastoraat vooral voor ouderen in en rond zorgcentrum De Regenboog, Woonark, oud Dronten tussen De Boeg, De Zuid, De Oost en Lijzijde
 • ds. Thea de Ruijter (06 50614304; ds.deruijter@pgdronten.nl)
  West (Munten en Gilden)
 • Interim pastoraal ondersteuner totdat de predikantsvacature ingevuld is: Jaap Werkman (0321 380484 of 06 50623355 j.werkman@pgdronten.nl)
  Bungalowpark, wijk De Morinel, De Oeverloper, Ketelhaven, buitenwegen Noord-West

Indien u behoefte hebt aan pastoraal contact of gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met een van de predikanten of pastoraal werkers of met de coördinator van het Team Pastoraat: pastoraat@pgdronten.nl

Een team van ouderlingen en bezoekers is beschikbaar voor pastoraal bezoek rond ziekte, levensproblemen, overlijden.

Voor gemeenteleden boven de 75 jaar zijn dat de Ouderen Bezoek Teams. U kunt altijd contact opnemen met het Ouderen Bezoekteam: ouderenbezoekteam@pgdronten.nl