Team Talentenmatch

Kerk zijn met talent en passie

Ieder van ons is talent gegeven.
De een heeft talent op het vlak van leidinggeven.
Een ander is juist creatief. Ieder wat anders.

Met al die talenten binnen de kerk vormen we één geheel van elkaar aanvullende delen die vol passie vorm geven aan het kerk zijn.
Dit is het uitgangspunt van het vrijwilligerswerk binnen PG Dronten. We willen samen een luisterendedienende en levende gemeente zijn door het benutten van ieders talent.

Wij zouden het fantastisch vinden wanneer u uw talent inzet binnen onze kerk. Op deze site vindt u de vacatures die binnen onze gemeente beschikbaar zijn. In de vacatureteksten wordt aangegeven wat de taken zijn, welke talenten er voor nodig zijn en met wie u contact op kunt nemen voor meer informatie.

Mocht u uw talenten op een andere manier voor de kerk willen inzetten, dan kunt u dat kenbaar maken bij team talentenmatch (talentenmatch@pgdronten.nl). 

Op deze manier kunnen wij kerk zijn met talent en passie. 

Hieronder staan wat ectuele vacatures

Voorzitter kindernevendienst.

Aanspreekpunt zijn. Vergaderingen plannen en voorzitten, 4 x per jaar agenda maken. Zorgen dat de leiding de organisatie van bepaalde diensten gaat voorbereiden. Nieuwe leiding koppelen aan bestaande leiding en zorgen dat vrijwilligers die stoppen een attentie krijgen.

 

Teamlid KND Kerst en Paas projecten.

6 weken voor aanvang van het project met kinderkerken Biddinghuizen en Swifterbant thema kiezen, werkvormen bedenken en taken verdelen. Project beschrijven voor de leiding. Predikanten, beamteam , kerkelijk bureau inlichten. Overleg met organist over projectlied. Stukjes schrijven voor kerkblad, per zondag en voor “Samen Onderweg”. Contact predikant wie er ingeroosterd staan om de gezinsdienst voor te bereiden.

 

Leiding kindernevendienst.

1 x per 4 weken leiding geven aan één van de groepen tijdens de kerkdienst. Voorbereiding 1 uur per keer. Afhankelijk van wat jij wilt gaan doen met de groep 1 x in 2 jaar helpen met voorbereiden van een gezinsdienst met Pasen of kerst of de startdienst.

 

Leiding 7 up.

1 x per 3 weken in de kelder van de Ark, ongeacht waar de kerkdienst is, op de 1e en de 3e zondag van de maand. Je bent 1 x per 6 weken aan de beurt en doet het samen met iemand anders. Voorbereiding ongeveer een uur per keer.

 

Voorzitter ZWO.

Contactpersoon zijn voor andere groepen en personen in de kerk of daarbuiten. Samenroeper en leiden van de vergaderingen  (4x per jaar) Samen met de andere leden opzetten en uitvoeren van activiteiten rond bewustwording en geldwerving.

 

Team Gemeente Opbouw.

Meedenken over hoe we de landelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar onze gemeente.

Taizé.

Voorbereiden en uitvoering Taizé diensten.

Penningmeester CVK (duo taak heeft voorkeur)

Op maandagmorgen (kan ook 1x in de 2 weken) post door nemen op het kerkelijk bureau, rekeningen controleren en tekenen, bankadministratie afhandelen. Thuis bankafschriften coderen; collectebriefjes controleren. Contact onderhouden met banken, verzekeringsmaatschappijen, energiebedrijven. 1x in het kwartaal breng je de administratie naar kerkelijk administratiekantoor Salland in Kampen. Ophalen van de lijsten en controleren. Doorgeven van mutaties. Dit alles komt dan neer op een 2 tot 4 uren per week. Je maakt een  begroting en de jaarrekening. 1x per maand vergadering bijwonen van het Cvk. 

 

Roostermaker oppasdienst Open Hof.

Twee keer per jaar een rooster maken. Per rooster ca. 1 ½ uur werk. Groepsapp beheren.

 

Teamlid ZWO (zending en werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

Bedenken van acties voor projecten (informatieavond, lady ’s night). Meedoen aan kerkdiensten voor het werelddiaconaat (2 x per jaar) Meehelpen Paasgroetenactie, 40-dagencampagne Kerkinactie. Inzamelen postzegels, kaarten, mobieltjes voor Kerkinactie. Meehelpen met jaarlijkse financiële actie.  Tijdsbesteding: 4 x per jaar een vergadering (+ voorbereiding); 18 uur. Meehelpen organiseren en uitvoeren activiteiten 18 uur

 

Ouderenbezoeker

Bezoeken van een aantal gemeenteleden van 75plus (aantal naar mogelijkheid). Uitnodigingen rondbrengen voor Kerst- en Paasmiddagen bij de eigen adressen.

Voorzitter ZWO

Taakomschrijving: Contactpersoon zijn voor andere groepen en personen in de kerk of daarbuiten. Samenroeper en leiden van de vergaderingen (4x per jaar) Samen met de andere leden opzetten en uitvoeren van activiteiten rond bewustwording en geldwerving.

2e Scriba
Taakomschrijving: het vervangen van de 1e scriba bij ziekte en/of vakantie. Het maken van roosters, verslagen van vergaderingen etc. Dit alles in overleg met de huidige scriba. Meer informatie: scriba@pgdronten.nl

 

Andere taken

Mogelijk heeft u zelf een idee wat u kunt betekenen als vrijwilliger bij onze kerk, we horen het graag!

  • Wilt u meer weten over de vacatures?          
  • Vraag informatie bij Elly Maarsingh tel: 036-5228460
  • Of stuur een mail naar talentenmatch@pgdronten.nl