Teamleden Wijk- en netwerkcontacten

De verschillende taken staan hieronder uitgesplitst. Een persoon kan meerdere taken op zich nemen, al naar gelang de beschikbare tijd en affiniteit.

 1. Coordinatoren wijkcontactavonden (in feite wat Jan Vermeer nu al doet)
 2. Voorbereiding toerustingsavond jaarthema (wat Arthur/Cornelieke nu doen)
 3. Toerusting op gespreksvaardigheden.
 4. Gespreksleider wijkcontactavonden.
 5. Iemand die mensen wil helpen bij het opzetten van een kring of thema avond.
 6. Materiaal uitzoeken en bemensing info stand.
 7. Veertig dagen Nieuwsbrief
 8. Organisatie Start zondag

 

Functieomschrijving  Coordinator wijkcontactavonden (1 persoon):

 1. Plant wijkcontactavonden en zorgt dat de uitnodigingen klaar zijn en met het startmagazine of Samen Onderweg  rondgebracht worden.
 2. Houdt het overzicht over de avonden en zorgt ervoor dat er voor iedere avond voldoende gespreksleiders voorhanden zijn.
 3. Zorgt ervoor dat de juiste ruimtes (Voorschip de Ark of grote zaal Open Hof) ingepland zijn en dat er gastvrouwen/gastheren zijn voor de catering.

 

Functieomschrijving Voorbereiding toerustings avond jaarthema (drie tot vijf personen):

 1. Beoordeelt het materiaal dat hoort bij het jaarthema dat wordt verstrekt door het landelijke dienstencentrum.  Kiest eventueel voor een ander (aansprekender) thema. Maakt een selectie van de beste werkvormen en maakt hiervan een goed document dat aan de gespreksleiders uitgedeeld kan worden.
 2. Organiseert de toerustingsavond voor gespreksleiders voor het jaarthema.

 

Functieomschrijving toerusting gespreksvaardigheden (twee of drie personen):

 1. Organiseert een toerustingsavond voor gespreksvaardigheden. Bereidt theorie en rollenspellen voor.

 

Functieomschrijving Gespreksleider (16 personen)

 1. Organiseert een wijkcontactavond/middag in een groep met drie andere gespreksleiders . Dit gebeurt aan de hand van materiaal dat verstrekt is op de toerustingsavond. Een persoon in die groep van vietr gespreksleiders heeft de leiding over de avond en doet bijvoorbeeld de introductie.
 2. Begeleidt een wijkcontact avond en leidt het gesprek in de subgroepjes. Zorgt dat iedereen aan bod komt.
 3. Terugkoppeling naar coordinator en toerustingsteam. Was het geslaagd? Doelgroep, thema etc.

 

Functieomschrijving “Opzetten kring/thema avond” (twee tot drie personen):

 1. Maakt een checklist / lijst met tips.
 2. Helpt gemeenteleden die een kring wil opstarten of thema-avond wil organiseren. (organiseert dus zelf niet)
 3. Bevraagd naderhand hoe het gelopen is, om andere kringen en gemeenteleden bij nieuwe initiatieven beter van dienst te zijn.
 4. Houdt overzicht welke kringen er lopen en welke avonden georganiseerd worden. Geeft informatie door een webmaster en zorgt dat website up-to date blijft. Zorgt ervoor dat alle informatie over kringen en initiatieven in het startmagazine terecht komt.
 5. Kan gemeenteleden doorverwijzen die op zoek zijn naar een kring of gespreksgroep.

 

Functieomschrijving Materiaal uitzoeken en bemensing info stand (twee of drie personen, bijvoorkeur dezelfde als voor opzetten kring/thema avond).

 1. Leuk/nieuw materiaal uitzoeken dat te gebruiken is voor kringen/gespreksgroepen.
 2. Contact onderhouden met gespreksgroepen/kijken hoe materiaal of methode bevalt.
 3. Bemensing van een info stand op startzondag en mogelijk Art Festival met materialen en informatie over kringen/gespreksgroepen en nieuwe initiatieven.


Functieomschrijving organisatie startzondag (XX personen).
Nog in te vullen

In algemene zin moet er voor deze taakgroep ook een voorzitter en een notulist aanwezig zijn. De rol van voorzitter is mogelijk te combineren met de coordinatorsfunctie. De rol van notulist kan in principe door elk lid van de groep ingevuld worden.