Wat geloven we

Opvallend hoe ongelooflijk veel kanten er aan die gemeente blijkbaar zitten – en dan nog staat lang niet alles er in. Zoveel geledingen, teams, groepen, aspecten, relaties, blijkbaar een grote en drukke gemeenschap. Maar daarmee  kom je nog niet zomaar tot het wezenlijke van de gemeente. Wie zijn wij nu, wat willen we zijn? 

Overal vandaan
Mensen overal vandaan hebben zich hier in de afgelopen vijftig jaar gevestigd om samen een dorpsgemeenschap te vormen. Dat zie je dan ook terug in de Protestantse Gemeente: mensen overal vandaan, een gemeenschap uit veel verschillende achtergronden, dialecten, gewoonten. Dat brengt ook met zich mee dat er veel verschillende  geloofsbelevingen binnen gebracht zijn.

Pluriformiteit
Dat is dan ook een prachtige eigenschap van onze gemeente. Het betekent bijvoorbeeld streven naar ruimte, veelkleurigheid en veelvormigheid. Als mensen graag nieuwe vormen willen uitproberen zal daar niet gauw bij voorbaat een stokje voor gestoken worden. Laat alle creativiteit maar stromen!

Gemeente van de Heer
Die creativiteit komt uit een bron, liever: De Bron. In dit alles willen wij een van de vormen van gemeente van Jezus Christus zijn in de Dronter gemeenschap. Naast en samen met anderen. De kerk als oefenruimte om toegerust te worden om in het dagelijks leven merkbaar volgeling van Jezus te zijn. Altijd zoekend naar hoe wij met vallen en opstaan het Grote Nieuws over Hem kunnen vertegenwoordigen. Wij hopen van harte dat u op uw eigen manier uw plekje in deze missie wilt innemen!