Wat kan de kerk voor jou betekenen

Binnen onze kerkgemeenschap hebben we een aantal teams die zich richten op specifieke groepen:

 • Team Pastoraat
  Doel van het ‘team pastoraat’, bestaande uit de predikanten, pastoraal werkers en een groep ouderlingen en andere vrijwilligers, is om een luisterend oor te bieden en mee te leven met hen die zich bevinden op een scharniermoment in hun leven, bijvoorbeeld bij ziekte, verlies, relatieproblemen, verlies van werk.
   
 • Team Ouderenpastoraat
  Het Ouderenbezoekwerk heeft als doel om elk 75+ lid van onze Protestantse Gemeente te koppelen aan een vaste bezoek(st)er. Zij gaan op bezoek bij deze leden, in de frequentie die door de leden zelf op prijs wordt gesteld.
   
 • Team Diaconaat
  De diaconie ondersteunt mensen die in de knel zitten of onder druk leven. Kortom: barmhartigheid en gerechtigheid.
   
 • Team Nieuwe gemeenteleden
  Dit team richt zich op het verwelkomen van verschillende groepen nieuwe gemeenteleden, en hen te helpen de weg binnen onze gemeente te vinden.
   
 • Team Wijkcontacten
  Elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van het gemeente zijn. We doen dat op vele manieren en één daarvan is via Wijk-/Gemeentecontacten.

Door op elk van de teamnamen te klikken krijgt u meer gedetailleerde informatie over dat team.