ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

Wat doet het team, waar staat het team voor:

 • Bij ZWO gaat het om het betrekken van de gemeente bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. We vinden dat Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar willen we als kerk in Dronten aan werken, vanuit onze christelijke identiteit.
 • We doen dat door te werken aan bewustwording in de gemeente. Dat betekent dat we de gemeente informeren over ZWO.
 • Een andere belangrijke taak is geld werven voor projecten van Kerkinactie. We richten ons met name op drie specifieke projecten, in Bangladesh, Colombia en Ethiopië.


Inhoud van de taak ( wat wordt er verwacht)

 • Samen met de andere leden opzetten en uitvoeren van activiteiten rond bewustwording en geldwerving.
 • Specifiek gaat het dan om
  • Bedenken van acties voor projecten (informatieavond, lady ’s night, …)
  • Meedoen aan kerkdiensten voor het werelddiaconaat (2 x per jaar)
  • Organiseren Paasgroetenactie
  • Meehelpen 40dagencampagne Kerkinactie
  • Inzamelen postzegels, kaarten, mobieltjes voor Kerkinactie
  • Meehelpen met jaarlijkse financiële actie

 

Profiel (gaven, kwaliteiten, competenties die belangrijk zijn voor deze taak)
We zoeken iemand die:

 • Interesse heeft in de wereld buiten Nederland.
 • Meedoet met het bedenken en uitvoeren van activiteiten rond ZWO.
 • Wil samenwerken met de andere leden.

 

Tijdsbesteding (wat is de geschatte tijdsbesteding):

 • 6 x per jaar een vergadering (+ voorbereiding); 18 uur
 • Meehelpen organiseren en uitvoeren activiteiten; 18 uur

Daarnaast zijn er extra activiteiten die afhankelijk van interesse en mogelijkheden tijd kosten:

 • Bezoeken van classicale bijeenkomsten, maximaal 2 x per jaar; 6 uur
 • Stukjes schrijven in kerkblad; 5 - 10 uur
 • Afhankelijk van interesse en mogelijkheden: bezoeken van specifieke bijeenkomsten van Kerkinactie, 1 á 2 dagen per jaar


Contact (met wie kan contact worden opgenomen voor meer uitleg over de taak):
Wim Ridder
de Morinel 52,
tel 0321-382906