Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Op deze site valt gelijk al op hoe ongelooflijk veel kanten er aan deze gemeente zitten. Zoveel geledingen, teams, groepen, aspecten en relaties. Blijkbaar een grote en drukke gemeenschap. Maar daarmee kom je nog niet zomaar tot het wezenlijke van de gemeente. Wie zijn wij nu, wat willen we zijn? 

Overal vandaan
Mensen overal vandaan hebben zich hier in de afgelopen vijftig jaar gevestigd om samen een dorpsgemeenschap te vormen. Dat zie je dan ook terug in de Protestantse Gemeente. Het is een gemeenschap met verschillende achtergronden, dialecten en gewoonten. Dat brengt ook met zich mee dat er veel verschillende geloofsbelevingen binnen gebracht zijn.

Pluriformiteit 
Aan de ene kant en vooral is dat een prachtige eigenschap van onze gemeente. Het betekent bijvoorbeeld streven naar ruimte, veelkleurigheid en veelvormigheid. Als mensen graag nieuwe vormen willen uitproberen zal daar niet gauw bij voorbaat een stokje voor gestoken worden. Laat alle creativiteit maar stromen! Tegelijk kan het ook iets lastigs hebben om zoveel meningen, ervaringen en belevingen in één boot te willen houden. Daarom is er ook veel overleg en communicatie nodig.

Gavengericht
In beleidsplannen van de afgelopen jaren werden de gastvrije gemeente waarin we samen op trektocht zijn en de veelkleurigheid benadrukt. Nu staat het woord ‘gavengericht’ centraal. We streven ernaar dat alle betrokken leden naar hun gaven hun eigen plekje in het geheel kunnen vinden. Wanneer u bijvoorbeeld een taak hebt, die u ligt, vindt u er vanzelf ook bevrediging en plezier in. Daarom zijn we op weg om de hele structuur van het pastoraat om te bouwen van taakgericht naar meer gavengericht.

Gemeente van de Heer
Nog dichter op de kern: in dit alles willen wij een van de vormen van gemeente van Jezus Christus zijn in de Dronter gemeenschap. Naast en samen met anderen. Maar altijd zoekend naar hoe wij met vallen en opstaan het Grote Nieuws over Hem kunnen vertegenwoordigen. Wij hopen van harte dat u op uw eigen manier uw plekje in deze missie wilt innemen.