Het tuinontwerp bij kerkcentrum De Ark

Uitgangspunt van het ontwerp is het beeldmerk van de Protestantse Kerk Nederland.

Centraal de steen met het opschrift "De Ark", omgeven door een cirkel.
De cirkel symboliseert eenheid, ook de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor Volkomenheid en eeuwigheid en daarmee voor God. God is immers het begin en het einde, tegelijkertijd: 'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde' (Op. 22 : 13). De cirkel houdt ook verband met Gods schepping: heelheid, een schepping waarvan God zei dat zij 'zeer goed' was (Gen.1 : 31).

Vanuit de cirkel: vier rechte armen die een kruis vormen. Het kruis is het christelijk symbool bij uitstek. Het verwijst naar Pasen, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. 

De vier armen verwijzen tevens naar de vier windstreken. Van alle kanten uit Dronten komen we bij elkaar in De Ark. In de cirkel. Om te luisteren naar Zijn woord en elkaar te ontmoeten. 

De stralen komen vanuit het midden en gaan alle richtingen uit. De zonnestralen verwarmen ons. Ze staan ook symbool voor het christelijk geloof dat we naar alle kanten uit willen dragen. 

De drie Buxus-bollen symboliseren: de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Planten en hun betekenis
1. Saxifraga / Steenbreek: 
Doet de rotsen splijten, daarom symbool voor de opstanding van Christus.

2. Dianthus / Anjer: 
Oianthos = bloem van God. Ook Mariabloem vanwege de geur. De bladeren lijken op de nagels bij de kruisiging van Christus.

3. Vergeet-me-niet:
'God bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen: zoals de mensen ze zouden noemen, zo zouden ze heten' (Genesis 2: 19). Een legende gaat verder: Adam ging aan de slag en gaf alle schepselen een naam. Na enige tijd ging God een kijkje op aarde nemen om te zien of de schepselen tevreden waren met hun naam. Ze straalden: wij zijn gezien, wij zijn onderscheiden van de ander, we hebben een eigen naam. Maar een klein blauw bloempje boog verdrietig: Adam had haar over het hoofd gezien. God zag het en zei: "Ik noem je 'vergeet-me-niet' opdat men nooit meer jou en de Schepper zal vergeten".

4. Aquilegia / Akelei:
Symboliseert de ootmoed van Maria bij het aanhoren van de Boodschap. Als de akelei is afgebeeld met 7 bloemblaadjes, duidt het op de 7 gaven van de Heilige Geest, Jesaja 11 :2: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag.

4, 10 en 11 Siergrassen:
In de Bijbel wordt gras veel gebruikt als verwijzing naar vergankelijkheid. 'Als gras zijn de dagen van de mens, hij bloeit als een bloem op het veld; de wind waait en weg is de bloem en niemand waar ze heeft gestaan' (Psalm 103:15-16). In psalm 37 wordt gezegd dat men zich niet hoeft op te winden over 'bedrijvers van ongerechtigheid', want 'zo snel als het gras vergelen zij, zij verdorren als het groene kruid' (Psalm 37:2). Tegenover de vergankelijkheid van een mensenleven staat de eeuwigheid van God: 'Alle mensen zijn gras en hun trouw is niets anders dan een veldbloem.
Het gras verdort, de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover waait; zeker dit volk is gras! Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het woord onze God houdt in eeuwigheid stand'(Jesaja 40:6-8).

5. Salvia / Salie:
Veel salie-soorten groeien in Israël en behoren tot de Bloemen des Velds. De Salvia judaïca zou model gestaan hebben voor de joodse kandelaar.
Legendeplant: Tijdens de vlucht naar Egypte zou deze plant uitgegroeid zijn tot een ware struik om Maria met het Christuskind te verbergen voor de soldaten van Herodes.
Vandaar de grote geneeskrachtige eigenschappen.
Rosa / roos: bij uitstek Mariasymbool, koningin der bloemen zoals Maria de koningin alle vrouwen is. De meeste rozen heetten vroeger Lievevrouwenrozen omdat, volgens de legende, Maria op de vlucht naar Egypte de doeken van Jezus te drogen hing over een rozenstruik. 

6. Vinca minor / Maagdenpalm: 
Gewijd aan alle maagden, speciaal aan Maria. 

7 en 15. Geranium = Gods genadekruid: 
Werd afgebeeld bij droevige scènes, zoals de kruisiging. Medicijn tegen melancholie. Alle Geraniums zijn Gods genadekruid.

8. Helleborus / Kerstroos: 
Die bloem van wond'ren luister, waarvan Jesaja sprak, bloei'd op, toen door het duister het licht der wereld brak. (oud kerstlied) Het evangelie van Johannes benadrukt dat het geheim van het licht en leven begint bij God: 
'Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, de duisternis kon het niet aan' (Johannes 1 :3). Heel de schepping komt opnieuw aan het licht met de geboorte van Jezus. 
De legende vertelt hoe in de kerstnacht, toen Christus geboren was, al de planten uit hun winterslaap ontwaakten en een ogenblik bloeiden, om daarna opnieuw te verdwijnen. Alleen de kerstroos vergat om in de aarde terug te zinken en bloeide door te midden van sneeuwen ijs. Sindsdien bloeit ieder jaar met Kerstmis deze plant met haar wijde witte bloemen en kondigt de geboorte van Christus aan. 

9. Hedera / Klimop: 
Symboliseert onvergankelijkheid en trouw. Het leven van Christus dat altijd groen blijft. 

12. Distels: (Echinops / Kogeldistel):
Genesis 3:18: 'Er zullen doornen en distels groeien en je zult de gewassen van het veld eten'. Jesaja 7:24: 'Dat men met pijlen en met den boog aldaar zal moeten gaan; want het ganse land zal doornen en distelen zijn'
Symbool voor de gevolgen van verwoesting, nalatigheid en verval.

13. Lychnis / Prikneus / Christusoog:
Legendeplant: Zou ontstaan zijn uit de tranen van Jezus, toen Hij God smeekte om de bittere kelk aan Hem voorbij te laten gaan. 

14. Hemerocallis / Daglelie: 
De Lelie is het symbool van de onschuld en reinheid van Maria. Volgens een legende droeg de aartsengel Gabriël een lelie in de hand toen hij de geboorte van Jezus aankondigde. Hooglied 2:1,2: 'Ik ben een lelie van de Saron, een wilde lelie in het dal. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes'

16. Lavandula / lavendel: 
Christelijke symboliek: deugd en deemoed van Maria. 
Legende: Enkele dagen na de geboorte van Jezus, ging Maria in een beekje de kleren van haar kind wassen. Toen zij ze op de oever te drogen wilde leggen, zag zij daar een onooglijk gewas staan. Om de andere bloemen en planten te sparen besloot zij de kleertjes op deze plant te leggen. Toen zij na enige tijd terugkwam, merkte zij tot haar verwondering dat het gehele veld vervuld was van een heerlijke geur. Niet wetend waar dit verrukkelijk aroma vandaan kwam, ging zij op zoek naar de plek waar zij haar wasgoed had achtergelaten, maar nergens was het onaanzienlijke plantje meer te ontdekken. Plotseling stond de engel Gabriël voor haar en sprak: "Gezegend zij deze plant boven alle andere. Hij werd verkozen de kleren van het Kind te drogen en daarom zal hij vanaf heden bloemen dragen die de geur van het Paradijs verspreiden".
Maria zag nu dat de plant prachtige blauwe bloemen had gekregen en zij plukte een takje af en stak het tussen haar kleed, opdat de geur van het Paradijs haar altijd zou vergezellen.

17. Alchemilla / vrouwenmantel:
Een geneeskrachtige plant in de vorm van een (O.L.V.) manteltje. Mariaplant. 

18 Buxus sempervirens / Palmboompje:
De evangelisten verhalen hoe Jezus in Jeruzalem als een vorst werd binnengehaald: mensen legden hun kleren af als loper en zwaaiden met groene takken. Johannes noemt het palmtakken.

Leliën des Velds:
Matteus 6: 28-30: 'En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de felies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?'
Onder leliën des velds worden allerlei kleurige bol- en knolgewassen verstaan, zoals blauwe druifjes, rode tulpen, narcissen, anemonen, wilde hyacinten, cyclamen en vogelmelk.
In de tuin: blauwe druifjes, narcissen, anemonen, wilde hyacinten en vogelmelk.

Galanthus / Sneeuwklokje:
Bloemen die in de winter sneeuw trotseren, zijn altijd bijzonder. Ze zijn de eerste tekenen dat de winter wordt uitgeluid en de hoop op nieuw leven zichtbaar is. Deze beelden spreken ook in een legende. Eva had het koud toen zij het paradijs moest verlaten. Toen het ook begon te sneeuwen was ze de wanhoop nabij. Plotseling stond er een engel voor haar. Ze hield een sneeuwvlok in haar hand. Voor de ogen van Eva smolt de vlok en veranderde in een sneeuwklokje.
De engel sprak: 'Kijk goed naar de vorm van deze bloem; ze luidt de winter uit. Zie het groene randje op haar sneeuwwitte blaadjes: het verwijst naar nieuw leven. Kijk vooral diep in het hart. Het gouden bloemen hart is een teken dat ook voor jou het Licht van de Eeuwige schijnt en je nieuwe wegen wijst'.