Stilte centrum in kerkcentrum De Ark

Waarom een stiltecentrum?

Veel mensen beseffen: Stilte is er niet, stilte moet je zoeken of scheppen. Ze is een uiterst schaars goed in onze tijd. Je kunt zelfs stellen dat veel mensen, oud en jong, eenvoudig niet meer weten wat stilte is. Toch groeit er het besef dat je als mens daardoor iets mist. Er ontstaat bij velen de behoefte aan een andere manier van leven, waarin de drukte , de haast en de herrie niet meer het dagelijks leven regeren.

Ons stiltecentrum is er om:

 • de stilte te ervaren (stilte stemt tot nadenken)
 • tot jezelf te komen in een omgeving, waar je hartelijk welkom bent
 • om in een inspirerende omgeving te komen tot nadenken, overdenken, bezinning
 • mogelijkheden te krijgen tot het zoeken naar troost, tot verwerken van verdriet
 • stil te staan bij prettige gebeurtenissen
 • tot rust te komen

Vele bijbelteksten vertellen over het zoeken naar stilte, bijvoorbeeld: Marcus 1:35 ‘Jezus zoekt de stilte’.

Voor wie is het stiltecentrum er?

 • Tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau voor iedereen, jong en oud (alleen of in een groep(je))
 • Voor rouwdiensten, voor trouwdiensten
 • Als het kerkelijk bureau gesloten is voor o.a. de volgende mogelijkheden:
  • Gebedsbijeenkomsten (korte liturgische bijeenkomsten);
  • Bepaalde bijzondere dagen in een jaar: laatste zondag in november, etc.;
  • Gesprek door pastores met mensen die dat willen;
  • Gesprek van jeugdpastor met jeugdigen, die daar prijs op stellen (rouwverwerking, scheiding ouders,
  • schoolproblemen, drugsproblemen, depressies, etc. etc.);
  • Doopgesprekken;
  • Voorgesprekken i.v.m. huwelijk;
  • (Deel van) de rouwverwerkingcursussen;
  • (Deel van) bijbelkringbijeenkomsten;
  • Bezoek door catechisatie groepen: uitleg etc.;
  • Bezoek door belijdeniscatechisanten: uitleg etc.;
  • Gebedsgroep(en);
  • (Deel van een) kindernevendienst;
  • Consistorie gebed;
  • Mogelijkheid voor gebed/lezing voorafgaande of na een vergadering.

De tijd zal meer mogelijkheden aanreiken.

NB. Goede combinatie realiseren tussen de verschillende activiteiten, met name om een drempelverlagende situatie te scheppen, voor hen die alleen of in kleine groepen willen komen.

S.v.p. opmerking doorgeven aan mevr. G.A. v.d. Beek-den Bakker, tel. 312 087