Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

 

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 9:30 / 10:00 uur (zomertijd / wintertijd), en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor meest actuele details over de tijd, plaats en inhoud van de diensten.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

Luid en Duidelijk

Op 8 februari 2019 komen Gerald Troost en Wim Hoddenbagh met hun concerttour Luid en Duidelijk naar Dronten voor een avondvullend evenement. In samenwerking met Kerk in Actie willen zij aandacht vragen voor de christelijke kerk in het Midden-Oosten. Dit doen zij door middel van het platform van Zingen in de Kerk.

Beroepingscommissie

Vacature predikant
Dronten is een jonge groeikern in Flevoland, de nieuwste provincie van Nederland. Dronten is, door haar
centrale ligging (mede)bekend van landelijk evenementen als Low Lands, New Wine en Opwekking. De
gemeente Dronten is ruim opgezet. Het is er goed wonen en er is ruimte om te werken en te recreëren.
Dronten is een kindvriendelijke gemeente.
De Protestantse Gemeente Dronten is een actieve, grote gemeente. We experimenteren met het