Welkom bij de Protestantse Gemeente Dronten

DIRECT MEELUISTEREN MET DE ARK        /       DIRECT MEELUISTEREN MET OPEN HOF


Kerkdiensten: Elke zondagochtend om 10:00 uur, en zondagavond om 19:00 uur. Kijk HIER voor details over de plaats en inhoud van de dienst.

Kerkdienst gemist.

Visie van onze gemeente.

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk. Daarom benaderen wij mensen vanuit bewogenheid, maar zonder dwang. Wij stellen geen eisen aan mensen die zich aansluiten bij onze gemeente, maar nodigen ieder uit actief mee te doen in de gemeente, omdat dat helpt dicht bij Gods liefde te leven. Daarbij gaan we uit van ieders gave. Niet wat moet, maar wat ieder kan, is van belang. Open, bezield en ongedwongen, zo staan wij in het geloof’.

The Crucifixion

Al enige weken oefent een projectkoor onder leiding van Siemone Middel in De Ark The Crucifixion van John Stainer. The Crucifixion is een Engelstalige passion van John Stainer. Het stuk is geschreven voor tenor en bas solo, gemengd koor en orgel en zal op Goede Vrijdag 30 maart in de Ark ten gehore worde gebracht.